Obchodné podmienky - VEĽKOOBCHOD

Upozornenie! Tieto Obchodné podmienky sú určené len pre podnikateľov a všetky obchodné transakcie sa riadia Obchodným zákonom.

Dodacie a platobné podmienky

  1.  Náhradné diely (ďalej len ND) dodávame len fyzickým a právnickým osobám so živnostenským listom vystaveným na opravy elektrospotrebičov. Niektoré ND predávame len autorizovaným servisom. Po vzájomnej dohode a podpísaní ´´Rámcovej zmluvy´´ na odber náhradných dielov je možné dodávať diely aj osobám, ktoré len diely predávajú vo svojom obchode. V tomto prípade postačuje Živnostenský list na obchodnú činnosť. 
  2. Internetový obchod nie je pre všetkých. Cenová hladina v ňom zobrazovaná je určená len zákazníkom, ktorí u nás za predchádzajúci rok realizovali nákup v hodnote minimálne 1500€. Noví zákazníci, alebo tí, ktorí túto výšku odberu tovaru nemajú splnenú, sa k cenám dostanú na základe zadania požiadavky na ocenenie tovaru formou mailu. Ak nesplňujete toto kritérium neregistrujte sa! Registrácia nebude akceptovaná.

  3. Všetky zásielky sú prepravované prepravnou službou GLS. Čas doručenia nedokážeme ovplyvniť. Doručuje sa do 17 hodiny. Poplatky za prepravu Vám dodáme na vyžiadanie.
  4. Platba - za zásielky kuriérom na dobierku, pri osobnom odbere je od zákazníka vyžadovaná platba v hotovosti
  5. Osobný odber ohláste VOPRED
  6. Ak hodnota dodaného (nie objednaného) tovaru v zásielke nedosiahne hodnotu 20,00€ bez DPH účtujeme manipulačný poplatok 2,00€ bez DPH.
  7. Prvá objednávka u nových odberateľov minimálne za 33,00€ bez DPH.
  8. Ceny v internetovom obchode sú konečné.

  

Záručné podmienky pre podnikateľov

RADESIT, s.r.o. predpokladá u svojich zákazníkov odbornú technickú úroveň, a preto neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou, alebo neodborným používaním výrobkov.

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi podnikateľskými subjektmi upravuje Obchodný zákonník (a nie Spotrebiteľský zákon) ZNENIE TOHTO ZÁKONA NÁJDETE TU.Tento zákon nehovorí o konkrétnej záručnej dobe. Dĺžka a rozsah záruky za akosť tovaru podľa tohto predpisu môže vyplynúť z dojednaných zmluvných podmienok, alebo z vyhlásenia dodávateľa, resp. výrobcu vo forme záručného listu. Naša firma na dodávaný tovar do servisnej a obchodnej siete poskytuje záruku 6 mesiacov (pokiaľ nie je dohodnuté inak) od dňa nákupu u nás, na kompresory do chladiarenských zariadení je záruka 9 mesiacov od dňa nákupu u nás. Na náradie, ako sú meracie prístroje, váhy,vývevy,detektory a pod. ktoré si vyžaduje elektrické pripojenie od 9V do 240V poskytujeme záruku 12 mesiacov. Na moduly a programátory poskytujeme záruku len autorizovaným servisným mechanikom. Pri oprávnenej reklamácii vymieňame vadný náhradný diel za nový, alebo vrátime peniaze (požadujeme vrátenie vadného dielu). Čas na vybavenie reklamácie nie je Obchodným zákonom stanovený. Nespoliehajte sa na to, že Vám diel vymeníme obratom.  Poštovné za prepravu nového tovaru k Vám NEÚČTUJEME. Nepreplácame žiadne výdavky spojené s demontážou a prepravou vadného dielu k nám.

POZOR!!!  Ak predávate, alebo montujete náhradné diely konečnému spotrebiteľovi musíte sa riadiť Spotrebiteľským zákonom a  dodržať zákonom stanovenú záručnú dobu. Táto doba nie je zhodná so záručnou dobou, ktorú Vám dávame my podľa Obchodného zákona.

 

Postup pri reklamácii tovaru.

1.Uistite sa, že ste tovar kúpili skutočne u nás a či nie je po záručnej lehote.

2.Vadný tovar NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU – poštovné za prepravu k nám znášate NA VLASTNÉ NÁKLADY

3.Do balíka vložte REKLAMAČNÝ LÍSTOK, ktorý musí obsahovať- Vaše údaje, názov náhradného dielu, popis závady, podpis a razítko. Neposielajte nám žiadne opravenky ani montážne listy. Dovoľujeme si Vás upozorniť na chybu, ktorú často robíte pri reklamácii. Posielate nám ND staré aj niekoľko rokov hoci  tvrdíte, že ste ich namontovali len nedávno. Keďže opravenku od Vás nevyžadujeme a železo nepodlieha skaze ako jogurt  je to len o vzájomnej dôvere. Preto občas prekontrolujte skladové zásoby. Takmer každý ND má na sebe označený dátum výroby a podľa neho ho treba zaradiť do spotreby.